Vi bliver ofte mødt med beklagelser over, at det koster kr. 100,00 at deltage på Lastbil Show.

Vi vil derfor gerne forsøge at give et overblik over, hvad pengene går til.

- Leje af området. 
- Leje af toilet-, bad- og tjek in vogne. 
- Etablering af strøm. 
- Etablering af vand. 
- Leje af hegn. 
- Diverse skilte og tryksager. 
- Fest-, indgangs-, informations- og dommer-/medhjælpertelte. 
- Tømning af toiletter. 
- Bortskaffelse af affald. 
- Oprydning / reetablering af området. 
- Musik. 
- Pokaler/mindeplader. 
- Administrative omkostninger.

Annoncer